comunicación aumentativa – TIC

HD ARASAAC Comunicación Aumentativa y Alternativa.mp4

Parla Sistema Alternativo de Comunicación

AlternApp, sistema de comunicación alternativo para autismo – Tectea 2012, presentación

         


Leave a Reply